Tjelesno  - orijentirana psihoterapija

Poimanje uma kao nečeg odvojenog od fizičkog tijela ukorijenilo se u 17. stoljeću pod utjecajem teorije materijalizma po kojoj se naša stvarnost, koja obuhvaća i ljudske misli, osjećaje i djelovanje, u potpunosti svodi na materiju. Znanost tada nije posjedovala tehnologiju koja bi omogućila dublje istraživanje ljudskog tijela i uma, kao ni njihovu međusobnu povezanost. Danas je poznato da um stanuje u živčanom sustavu, koji je raspoređen po čitavom tijelu i na čijem se vrhu nalazi mozak te da su um i tijelo nerazdvojni. Tjelesno-orijentirana psihoterapija fokusira se na uspostavljanje funkcionalne veze između uma i tijela uzimajući u obzir složenost te interakcije i stavljajući u prvi plan činjenicu da tijelo reflektira priču ukupne osobnosti. Mnoge ljude iznenađuje podatak da je osjećaj tjelesni događaj. Postoji mnogo izraza u jeziku koji upućuju na tjelesni aspekt nekog iskustva, primjerice koristimo izraze poput „zauzeti stav“, „pretvoriti se u uho“, „imati slomljeno srce“, „pogoditi nekoga u živac“, „skinuti teret s leđa“ i sl. U tjelesno-orijentiranom pristupu ovo nisu samo metafore koje se koriste u govoru, već stvarno iskustvo koje se manifestira u tijelu. To su simbolički odgovori na nesvjesnu pozadinu značajnih odluka koje donosimo za sebe. Rad u tom pravcu omogućuje razvijanje samosvijesti što otvara put i za drugačiji izbor ponašanja u određenoj životnoj situaciji.

Ovisno o razvijenosti kapaciteta osobe i njene svjesnosti o vlastitim unutarnjim procesima koji utječu na fizičku, emocionalnu i mentalnu razinu, tijekom ove vrste rada koriste se različite tehnike kako bi se povezali uzroci i otkrile posljedice tih međusobno povezanih odnosa. Uključivanje tijela u proces potiče aktivno izražavanje osjećaja i frustracija te olakšava put do emocionalnog oslobađanja. Emocionalno otpuštanje na taj način stvara novo pozitivno iskustvo koje postupno zamjenjuje staro i otvara novi pogled na životne probleme i prepreke, uz zdravije suočavanje s njima.

Centar Restart

Centar Restart je mjesto rada na osobnom razvoju odraslih kroz metode tjelesno-orijentirane psihoterapije i ekspresivne art terapije.

Prijava na Newsletter